watploy.ac.th

ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
รวมลิงก์น่ารู้

ยินดีต้อนรับสู่ถิ่นสามแคว้น สุดแดนนครนายก

"ถิ่นสามแคว้นสุดแดนนครนายก

ตะวันตกพลอยกระจ่างศรีที่อาศัย

ตะวันออกข้ามฝั่งโยทะกาชลาลัย

อยู่ไม่ไกลบ้านสร้างเขตปราจีนฯ

หน้าโรงเรียนฝั่งทิศใต้ค่ายทหาร”

ศูนย์เกษตรทหารเรือโยทะกา”ชวนถวิล

ปลูกผักปลูกข้าวเป็นอาจินต์

เจ้าของถิ่นบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา

ไม่แบ่งเขตแบ่งพวกสมัครสมาน

มีการงานการบุญหนุนช่วยมิเคยเหงา

ร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นเรา

ให้สุขเท่าเทียมกันสุขยั่งยืน"